Možete nas kontaktirati i direktno putem mejla na adresi novisad@best.eu.org

Izvršni odbor

Galina Žižakov

Galina Žižakov

Predsednik
galina.zizakov@best.eu.org
Petar Ilić

Petar Ilić

Koordinator za upravljanje znanjem i finansijama
petar.ilic@best.eu.org
Vladica Pašić

Vladica Pašić

Koordinator za ljudske resurse
vladica.pasic@best.eu.org
Milan Pavlović

Milan Pavlović

Koordinator za projekte
milan.pavlovic@best.eu.org

Koordinatori

Blaženka Stojaković

Blaženka Stojaković

Vođa tima za odnose sa kompanijama
blazenka.stojakovic@best.eu.org
Julijana Stupić

Julijana Stupić

Vivaldi kooridnator - koordinator za BEST kurseve
julijana.stupic@best.eu.org
Teodora Šišaković

Teodora Šišaković

Vođa tima za odnose sa javnošću
teodora.sisakovic@best.eu.org