BEST (Board of European Students of Technology) je udruženje studenata tehnike Evrope i predstavlja neprekidno rastuću, neprofitnu, apolitičnu i nevladinu studentsku organizaciju. Osnovano je 1989. godine i od tada obezbeđuje komunikaciju, saradnju i razmenu studenata širom Evrope. Danas postoje 97 lokalne BEST grupe raspostranjene u 33 zemlje Evrope. Naš cilj je da pomognemo studentima da postanu međunarodno orijentisani, omogućavajući im bolje razumevanje evropske kulture i razvijanje kapaciteta rada na međunarodnom nivou.

Glavni metod kojim postižemo naš cilj su akademski kursevi komplementarnog obrazovanja koji se organizuju tokom cele godine širom Evrope, u svih 97 lokalnih BEST grupa, u saradnji sa univerzitetima. Osim toga, aktivni članovi BEST-a pohađaju i organizuju mnoge druge događaje u okviru BEST-a kao što su sastanci radnih grupa, radionice prenosa znanja, simpozijumi, treninzi razvijanja organizacionih i komunikacionih sposobnosti i timskog rada.

BEST Novi Sad

Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Novi Sad je osnovano 2005. godine na Univerzitetu u Novom Sadu i čini jednu od 97 lokalnih BEST grupa koje zajedno stvaraju dobro organizovanu, mladu i inovativnu studentsku mrežu.

Tokom 14 godina postojanja mnogo naših studenata posetilo je neki od evropskih univerziteta kako bi pohađali akademski seminar ili prisustvovali nekom od neformalnih skupova i upoznali se sa drugim kulturama, kao i kolegama iz cele Evrope. Ugostili smo preko 350 stranih studenata u Novom Sadu koji su pohađali neke od naših akademskih seminara ili neformalnih skupova. Upoznali smo ih sa lepotama Novog Sada i Srbije, našom kulturom i običajima.

Vizija

Naša vizija je osnaživanje različitosti - stvaranje zajednice ljudi koji razumeju i poštuju različite kulture i društva. Takvo okruženje pruža mogućnosti za lični razvoj studenata i podržava ih u dostizanju njihovog punog potencijala.

Misija

Naša misija je razvoj studenata, a nju postižemo organizovanjem međunarodnih akademskih seminara, kroz saradnje i razmene studenata širom Evrope, putem inženjerskih takmičenja, brojnih radionica i treninga, koji su dostupni svim studentima Univerziteta u Novom Sadu. Aktivnim angažovanjem u BEST-u, studenti razvijaju svoje liderske veštine, organizacione i komunikacione sposobnosti, stiču znanja i iskustva iz oblasti pisanja i upravljanja projektima, timskog rada, prezentacionih veština itd. Neprekidno se trudimo da povežemo studente sa kompanijama i univerzitetima, ali i sa njihovim kolegama iz različitih evropskih zemalja.

97

Univerziteta u Evropi

34

Zemlje

3300

Aktivnih članova