Ko može da učestvuje?

Ovo je sjajna prilika za sve maturante da pokažu svoje inženjerske sposobnosti, izraze svoju kreativnost i budu nagrađeni za svoj trud i rad. Naravno učešćem u ovom takmičenju oni unapređuju svoje sposobnosti za rad u timu i stiču dragocena iskustva koja će kasnije moći da primene u rešavanju svakodnevnih problema.